Volg Ratio Accountants:
Facebook ratioaccountants
Twitter @ratioaccountant
  Ratio Accountants B.V.
Nieuwstraat 47
5527 AS Hapert
Tel:
0497-387335
Mob:
06-21837468
Email:
info@ratio-accountants.nl
logo
zoeken

RATIO ACCOUNTANTS BIEDT HAAR KLANTEN HORIZONTAAL TOEZICHT

U wilt zo min mogelijk tijd, energie en geld steken in uw belastingaangifte. Logisch. Gelukkig kan dat bij Ratio Accountants. Door de introductie van Horizontaal Toezicht en een convenant dat wij hierover hebben met de Belastingdienst.

Horizontaal Toezicht
De Belastingdienst heeft met de introductie van Horizontaal Toezicht de aandacht verlegd van sanctionering achteraf naar afstemming vooraf.

Dit houdt in dat de fiscale processen van de ondernemer, de accountant en de Belastingdienst vooraf op elkaar worden afgestemd, zodat controles achteraf nauwelijks nog nodig zijn. Samenwerking tussen de partijen staat centraal.

Win-win voor alle partijen
Het accent ligt dus op de fase vóór de aangifte. Alle partijen zijn transparant, bespreken vooraf mogelijke discussiepunten en zoeken gezamenlijk naar oplossingen. De Belastingdienst gaat er dan vervolgens vanuit dat de aangiften deskundig tot stand zijn gekomen en correct zijn.

De voordelen voor u
- minder belastingcontroles en boekenonderzoeken
- snelle ‘definitieve’ afhandeling van uw belastingaangiften en -aanslagen
- snel zekerheid over uw fiscale positie
- een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst
- waarborging van de kwaliteit van uw accountant en zijn werkprocessen
- snelle schakeling tussen accountant en Belastingdienst

Hoe het werkt
Wij hebben een convenant gesloten met de Belastingdienst. Hierin hebben wij onze wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. De Belastingdienst toetst jaarlijks of wij onze interne processen goed op orde hebben en of de door ons opgestelde fiscale aangiften voldoen aan de kwaliteitseis van de Belastingdienst.

De Belastingdienst sluit alleen een convenant met accountants die hun zaken intern goed op orde hebben. En doet bij convenantaangiftes geen uitgebreide boekenonderzoeken, maar beoordeelt steekproefsgewijs een beperkt aantal aangiften.

Op onze beurt gaan wij met u een overeenkomst aan, waarin u verklaart dat u alle benodigde gegevens voor de fiscale verplichtingen op tijd, correct en volledig aanlevert. Vervolgens wikkelt de Belastingdienst de ingediende aangifte ongewijzigd af en hoeft u niet onnodig lang te wachten op de definitieve aanslag.

Meer informatie
Vragen over Horizontaal Toezicht beantwoorden wij graag. Bel 0497 - 38 73 35 of 06 - 21 83 74 68, stuur een mail naar info@ratio-accountants.nl. Of loop gewoon even binnen bij ons kantoor in Hapert.

11 oktober 2018
Jachtkosten niet zakelijk
Zakelijke kosten komen ten laste van het resultaat van een onderneming. Op de ondernemer rust de

11 oktober 2018
Behandelschema Belastingplan 2019
Naar aanleiding van het bericht dat Unilever het hoofdkantoor niet naar Nederland verplaatst, heeft het

11 oktober 2018
Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking
Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat door een schenking wordt verkregen van iemand